Home Projects “Изграждане на местен капацитет за устойчиво развитие в област Кюстендил чрез обучение и работа в мрежа”

Current

There are no translations available.

Тринадесетият международен фестивал на шлагерната и старата градска песен “Пей сърце”- Кюстендил, 2019 ще се проведе на 14 и 15 септември 2019 г.

Регламент и заявка за участие - pdf

Регламент и заявка за участие - doc

 

 

“Изграждане на местен капацитет за устойчиво развитие в област Кюстендил чрез обучение и работа в мрежа”
There are no translations available.

    Финансиран от: Програма ФАР, Развитие на гражданското общество 2005.

    Реализира се от: Фондация “Образование и бизнес” - София http:\\www.ebf-bg.org

    Партньор: Народно читалище "Братство" - Кюстендил и Фондация "ДАРБИ"

    Продължителност: 01.12.2007 – 30.11.2008 г.

    КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
    Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото развитие на гражданското общество в област Кюстендил чрез изграждане на местен капацитет за усвояване на средствата по Структурните фондове и утвърждаване модела на публично-частните партньорства.
    Дейностите по проекта са:
    1. Четири модулно обучение на група от 20 местни лидери по следните теми:
    • Основни политики на ЕС
    • Устойчиво местно развитие и публично-частни партньорства
    • Разработване на проекти
    • Управление на проекти
    Първият семинар се проведе на 09, 10 и 11 май 2008 г. – изнесено обучени в Комплекс „Три буки” в Осоговската планина.
    Вторият семинар ще се проведе на 21 и 22 юни в Паничище.
    За третия семинар са предвидени датите 18 и 19 юли, в гр. Дупница.

    2. Еднодневни обучения - във всяка община ще проведем по 2 еднодневни обучения. Едното ще е на тема “Разработване на проекти” и другото - “Публично-частни партньорства”. Участници ще бъдат представители на НПО, на местните власти, на бизнес средите, които не са участвали в четири модулното обучение.
    6 юни /петък/ - Невестино
    10 юни /вторник/ - Кочериново
    11 юни /сряда/ - Рила
    12 юни /четвъртък/ - Бобошево
    17 юни /вторник/ - Сапарева баня
    18 юни /сряда/ - Бобов дол
    19 юни /четвъртък/ - Дупница
    27 юни /петък/ - Кюстендил + Трекляно

    3. Консултиране - още по време на обученията ще стимулираме участниците да изграждат екипи, които след това да разработят свои конкретни проекти. След приключване на обученията още осигурим възможност изградените екипи да получат персонална помощ от опитен консултант при разработването на техните проекти. Очакваме като резултат разработени минимум 7 проекта, с които да се кандидатства за финансиране по оперативните програми или по някоя от хоризонталните програми на ЕС, отворена за България.

    4. Работа в мрежа - ще изградим широкомащабна мрежа, която предлага платформа за провеждане на дискусии и обмяна на информация по ключови въпроси, споделяне на знания и добри практики, разпространение на материали, оказване на помощ при решаване на конкретни проблеми и разработване на политика за местно развитие.

    5. Уъркшоп - ще направим анализ на изпълнението на проекта и ще популяризираме добрите практики; участниците в проекта ще представят своите постижения и проекти; ще популяризираме модела на работа, изданията и материалите по проекта; ще обсъдим възможностите за по-нататъшното функциониране на изградената мрежа; ще обсъдим идеи за бъдещото сътрудничество между организациите, включени в проекта, на базата на общи инициативи.

 

Намерете ни във

Gallery

Конкурс "Биньо Иванов"

Молитва
There are no translations available.

Коленича пред тебе, Любов.
Благословена,
не позволявай тялото ми да посърне
в сянката на фалшиви добродетели!
Превърни всеки танц на страстта
в жертвоприношение!
И когато ме притиснеш
към тялото на мъжа,
нека всички звезди се отронят
от Млечния път
и полетят към гладната ми утроба
като семе за посев.
Нека всеки звук на Вселената
прониже гръдта ми и стане в мен
на мед и мляко!
Прекърши ръцете, които в нощта
се протягат
не към дъхави женски тела,
а към стоманени огнестрели!
Парализирай всички умове, които бдят
да открият
най-страшния наркотик
за моите деца!
Дари ме с обикновен човешки живот
и хубава смърт – като раждане!

Благословена,
дай ми чудотворната сила
да обладая всеки мъж, когото
съм обичала,
освен един,
да довърша всичко, което съм започнала,
освен едно,
да кажа всяка дума, която съм искала,
освен една,
за да си ида с усмивка от света!
Амин!

Румяна Захариева, гр. София
Втора награда