Начало Проекти “Изграждане на местен капацитет за устойчиво развитие в област Кюстендил чрез обучение и работа в мрежа”

Актуално


Двадесет и четвъртото издание ще се проведе от 8 до 11 април 2020 г. в гр. Кюстендил.

ПОДРОБНОСТИ

 

 

“Изграждане на местен капацитет за устойчиво развитие в област Кюстендил чрез обучение и работа в мрежа”

    Финансиран от: Програма ФАР, Развитие на гражданското общество 2005.

    Реализира се от: Фондация “Образование и бизнес” - София http:\\www.ebf-bg.org

    Партньор: Народно читалище "Братство" - Кюстендил и Фондация "ДАРБИ"

    Продължителност: 01.12.2007 – 30.11.2008 г.

    КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
    Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото развитие на гражданското общество в област Кюстендил чрез изграждане на местен капацитет за усвояване на средствата по Структурните фондове и утвърждаване модела на публично-частните партньорства.
    Дейностите по проекта са:
    1. Четири модулно обучение на група от 20 местни лидери по следните теми:
    • Основни политики на ЕС
    • Устойчиво местно развитие и публично-частни партньорства
    • Разработване на проекти
    • Управление на проекти
    Първият семинар се проведе на 09, 10 и 11 май 2008 г. – изнесено обучени в Комплекс „Три буки” в Осоговската планина.
    Вторият семинар ще се проведе на 21 и 22 юни в Паничище.
    За третия семинар са предвидени датите 18 и 19 юли, в гр. Дупница.

    2. Еднодневни обучения - във всяка община ще проведем по 2 еднодневни обучения. Едното ще е на тема “Разработване на проекти” и другото - “Публично-частни партньорства”. Участници ще бъдат представители на НПО, на местните власти, на бизнес средите, които не са участвали в четири модулното обучение.
    6 юни /петък/ - Невестино
    10 юни /вторник/ - Кочериново
    11 юни /сряда/ - Рила
    12 юни /четвъртък/ - Бобошево
    17 юни /вторник/ - Сапарева баня
    18 юни /сряда/ - Бобов дол
    19 юни /четвъртък/ - Дупница
    27 юни /петък/ - Кюстендил + Трекляно

    3. Консултиране - още по време на обученията ще стимулираме участниците да изграждат екипи, които след това да разработят свои конкретни проекти. След приключване на обученията още осигурим възможност изградените екипи да получат персонална помощ от опитен консултант при разработването на техните проекти. Очакваме като резултат разработени минимум 7 проекта, с които да се кандидатства за финансиране по оперативните програми или по някоя от хоризонталните програми на ЕС, отворена за България.

    4. Работа в мрежа - ще изградим широкомащабна мрежа, която предлага платформа за провеждане на дискусии и обмяна на информация по ключови въпроси, споделяне на знания и добри практики, разпространение на материали, оказване на помощ при решаване на конкретни проблеми и разработване на политика за местно развитие.

    5. Уъркшоп - ще направим анализ на изпълнението на проекта и ще популяризираме добрите практики; участниците в проекта ще представят своите постижения и проекти; ще популяризираме модела на работа, изданията и материалите по проекта; ще обсъдим възможностите за по-нататъшното функциониране на изградената мрежа; ще обсъдим идеи за бъдещото сътрудничество между организациите, включени в проекта, на базата на общи инициативи.

 

Намерете ни във

Фотогалерия

Конкурс "Биньо Иванов"

Емигранти

Не ги одумвайте, че тръгват сляпо
Със сак мечти, адрес, един билет.
За чер хляб с чер труд чужда пръст ще драпат
Животът ще ги нищи като дреб.

Ех, тук-там някой ще изпсува гневно...
Накрая... пак ще стане автомат!
Кръв, пот, ум, съвест ще пресмята в евро...
Едни –  ще се пречупят... Продадат!

На дребно ще крадат, хитруват, просят.
И ще затъват в кал. А нощем с крек
Ще бягат от гъмжащите въпроси:
„Кой бях? Кой съм? Защо? Как? Накъде?“

Най-ловките в житейската рулетка
Ще грабнат джакпот. Ще се „уредят“.
Ще парадират с лукс. Зверчета в клетка.
И в омагьосан кръг ще се въртят.

Все нещо ще им липсва. Ще се връщат
Насън към корените си назад.
Ще скърпват разпиляната си същност
И бледи спомени за роден град.

Полуусетили неумолимо:
Продали са се за живот менте.
Разкъсват се, но… Имат две чужбини –
И тук. И там. Родина –  вече не!

Здравка Христова, гр. Русе
Специална награда