Начало

Международен конкурс за шлагерна песен
"Пей сърце"

XVII Международен конкурс за шлагерна песен “Пей сърце”- Кюстендил, 2024 ще се проведе на 7-8 септември, под патронажа на кмета на община Кюстендил.

Организира се под патронажа на кмета на Община Кюстендил.
Председател на организационния комитет – Иван Андонов
Цел: Съхраняване и популяризиране на шлагерната песен, възраждането и за нов живот и създаване на приемственост между поколенията изпълнители. Конкурсът се провежда в рамките на два дни.
Краен срок за изпращане на заявките: до 30 август 2024 г.

РЕГЛАМЕНТ
Конкурсът се провежда в 2 раздела:

• ШЛАГЕРНИ ПЕСНИ
1.Индивидуални изпълнители – поп пеене:
I гр. - до четвърти клас - програма – до 6 мин.
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст) - програма – до 6 мин.
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст) - програма – до 6 мин.
IV гр. – над 18 г. - програма – до 6 мин.

2.Формации:
I гр. - до 18 год.
II гр.  -  над 18 год.
свободна програма до 12 мин.

3.Авторска песен
свободна програма до 12 мин.

4. Индивидуални изпълнители – инструменталисти:
I гр. - до четвърти клас - програма - до 6 мин.
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст) - програма - до 6 мин.
III гр. – осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст) - програма - до 8 мин.
IV гр. – над 18 г. - програма - до 10 мин.

• СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ
1. Индивидуални изпълнители:
I гр. - до 18 г. - програма – до 6 мин.  
II гр.  - над 18 г. - програма – до 10 мин.

2.Формации до 10 човека:
свободна програма до 12 мин.

3.Формации над 10 човека:
свободна програма до 12 мин.

4.Авторска песен
свободна програма до 12 мин.

5.Индивидуални изпълнители – инструменталисти:
I гр. - до 18 г.- програма – до 6 мин.  
II гр.  -  над 18 г. - програма – до 10 мин.

РЕГЛАМЕНТ И ЗАЯВКА - .pdf

РЕГЛАМЕНТ И ЗАЯВКА - .doc


Класиране - 2023

Класиране - 2022

Класиране - 2020

Класиране - 2019

Класиране - 2018

Класиране - 2017

Класиране - 2016

Класиране - 2015

Класиране - 2014
Класиране - 2013
Класиране - 2012
Класиране - 2011
Класиране - 2010
Класиране - 2009
Класиране - 2008

 

Намерете ни във