Начало

Международен фолклорен конкурс "Пауталия"

Осемнадесети Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, който ще се проведе в периода 5 – 7 юли 2024 г. се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил.
Председател на организационния комитет – Иван Андонов.
Цел: Да се даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор, да се съхрани и популяризира българското народно творчество и да се покаже неговото достойно място сред другите народи.
Технически директор – Милена Маркова
Художествен директор – Людмила Христова
Краен срок за изпращане на заявки: 28 юни 2024 г.

РЕГЛАМЕНТ
ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Конкурсът се провежда в 4 раздела:

НАРОДНИ ТАНЦИ:
I гр. - до 13 г., II гр. -  до 17 г., III гр. -   над 17 г.
Фолклорните танцови състави да не надвишават 20 човека и съпровод - до 6 човека.
програма - до 15 мин.

НАРОДНО ПЕЕНЕ:
- индивидуални изпълнители:
I гр. - до четвърти клас   
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
IV гр. -  от 18 г. до 30 г. включително
V гр. - над 30 г.
- програма – до 6 мин.

!!! За изпълнителите във втора и трета възрастови групи – задължително изпълнението на една бавна и една бърза песен. Не е позволено използването на синбек!

- фолклорни формации:
I гр. - до 13 г.,   II гр. -  до 17 г.,   III гр. -  18-30 г.     IV гр. - над 30 г.                  
програма - до 10 мин.  
Фолклорните формации да не надвишават 20 човека и съпровод - до 6 човека.

АВТОРСКА ПЕСЕН
I гр. - до 17 г., II гр. - над 17 г.  
програма до 10 мин.

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ - индивидуални изпълнители - АКОРДЕОН:
I гр. - до четвърти клас - програма - до 6 мин.II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)  - програма - до 8 мин.III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст) - програма - до 10 мин.IV гр. - от 18 г. до 30 г. включително - програма - до 15 мин.V гр. - над 30 г. - програма - до 15 мин.

-  индивидуални изпълнители - ТАМБУРА:
I гр. - до четвърти клас - програма - до 6 мин.II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст) - програма - до 8 мин.
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст) - програма - до 10 мин.
IV гр. - от 18 г. до 30 г. включително - програма - до 15 мин.V гр. - над 30 г.  програма - до 15 мин.

-  индивидуални изпълнители - КЛАРИНЕТ:
I гр. - до четвърти клас - програма - до 6 мин.
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст) - програма - до 8 мин.    
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст) - програма - до 10 мин.
IV гр. - от 18 г. до 30 г. включително -  до 15 мин.V гр. - над 30 г. - програма - до 15 мин.

!!! За индивидуалните изпълнители по акордеон, тамбура и кларинет във втора и трета възрастови групи - задължително изпълнение на две народни пиеси – едната с бавна и бърза част, а втората – бърза.

- индивидуални изпълнители – други инструменти:
I гр. - до четвърти клас   програма до 6 мин.
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)   програма до 10 мин.
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)  програма до 15 мин.IV гр. – от 18 г. до 30 г. включително програма - до 15 мин.V гр. - над 30 г. програма - до 15 мин.

- камерни формации и оркестри:
I гр. - до 13 г.,   II гр.  - до 17 г.,
III гр. - 18-30 г.,  IV гр. - над 30 г.                    
програма - до 10 мин.

2. Всички участници се оценяват от професионално жури и се класират от I-во до III-то място в отделните групи и раздели.
Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители от втора възрастова група по народно пеене, акордеон и тамбура получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане за участие в майсторски клас или курс при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Класираните на първо, второ и трето място в трета възрастова група получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане и за стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. По тази причина в тези категории ще бъдат присъдени по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите.
Организаторите предвиждат 3 специални награди в отделните раздели. Всички състави получават плакет и грамота за участие.

Участниците в конкурса осигуряват сами музикалния съпровод.

Всички разходи по пътуването и престоя в гр. Кюстендил са за сметка на участниците.

 

 

Намерете ни във