Начало Проекти Проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”

Актуално

Тринадесетият международен фестивал на шлагерната и старата градска песен “Пей сърце”- Кюстендил, 2019 ще се проведе на 14 и 15 септември 2019 г.

Регламент и заявка за участие - pdf

Регламент и заявка за участие - doc

 

 

Проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”

    Проектът се реализира от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961”. Финансиран е от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D – имащa за цел развитието на младежката политика на Европейският Съвет.
    Период на изпълнение: 07.06.2010 – 08.10.2010 г.

    Ръководител на проекта: Людмила Василева Христова – зам. председател на сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил:
    Цели: Да допринесе за социалното сближаване и да подобри достъпа до социални права на младите хора в неравностойно положение; да доведе до активизиране и включване на младежи от различни етноси и с различен социален статус в съвместни дейности за популяризиране на идеята за Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.
    Целевата група на проекта са младежи от различни културни и етнически общности, на възраст между 16 и 30 год.
    Основни дейности: Пресконференции, двудневен обучителен семинар на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване”, конкурс за рисунка “Нарисувай своите права”, организиране на кръгла маса, заснемане и излъчване на 5 минутен видеоклип, посветен на темата за бедността и социалната изолация, информационна кампания за Международния ден на толерантността – 16 ноември, заснемане и излъчване на телевизионно предаване, организиране на концерт – хепънинг и др.
    Реализирането на дейностите по проекта ще допринесе за изграждането на трайно партньорство между Сдружение Младежки общински съвет – Кюстендил, Младежки доброволчески клуб към читалище “Пробуда 1961” - гр. Кюстендил и Информационен център Европа Директно – Кюстендил към читалище “Братство 1869”.

----------------------------------------
В салоните на читалище
 “Пробуда 1961“ беше открита изложба по проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”

    На 28 юни 2010 г. от 11:00 часа в салоните на читалище  “Пробуда 1961“ беше открита изложба по проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване” реализиран от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961” и финансиран от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D. В изложбата взеха участие наградените творби от регионалния конкурс за рисунка на тема “Нарисувай своите права” обявен по проекта. В кампанията участие взеха 32 ученика от различни училища на територията на община Кюстендил.
    Жури в състав Людмила Христова –ръководител на проекта, Иван Андонов – Председател на читалище “Братство 1869” и Светлин Кирилов – Председател на читалище “Пробуда 1961” определи победителите:
    1 място – Емилия Миланова - 13 г.
    2 място – Антонио Костадинов  - 12 г.
    3 място – Филип Димитров – 12 г.
    Всички участници в конкурса получиха предметни награди, а отличените творби ще бъдат отпечатани върху информационни афиши и разпространени по време на кампанията по повод Международния ден на толерантността.

----------------------------------------
 Кръгла маса на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване” 

    На 12 август – Международния ден на младите хора от 11.00 ч. в Синята зала на читалище «Братство 1869» се проведе кръгла маса на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване”. В кръглата маса взеха участие 30 представители на Сдружение «ЛАРГО», Български младежки червен кръст – Кюстендил, Агенцията за социално подпомагане – Кюстендил, Съвет по туризъм- Кюстендил, Бюро по труда – Кюстендил, членове на младежки организации от община Кюстендил и др.
    Бяха обсъдени инициативите на ЕС по темата, стратегии за подпомагане на хората живеещи в бедност и социална изолация.
Чрез реализирането на дейностa бе направен опит да се приобщят гражданите от Кюстендил и региона, към тази идея и се ангажира вниманието на заинтересовани страни и институции.
    Кръглата маса бе огранизирана от сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” по проект  “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”, финансиран от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D.

----------------------------------------
Двудневен семинар на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване – мерки на ЕС за справяне с проблема” 

    На 30.09 и 01.10.2010 в почивно селище с. Огняново, се проведе двудневен семинар на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване – мерки на ЕС за справяне с проблема” по проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване” - 4739.1.D.2010, реализиран от сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961” . В  семинара взеха участие 20 младежи представители на Сдружение “ЛАРГО”, сдружение “Младежки общински съвет”, NABEC, Български младежки червен кръст – Кюстендил, членове на младежки организации и ученически съвети от община Кюстендил и др.
    Лектори: Йордан Любенов и Димитър Станков
    По време на семинара бяха представени и дискутирани следните теми:
    1. “Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване” - Стратегически рамков документ. Приоритети и насоки.
    2. “Изследване на евробарометър за бедността и социалното изключване - 2009”
    3. “Кой е застрашен от бедност и какви мерки се предприемат?”
    4. “Европейска стратегия за заетост”             
    5. “Програма - Прогрес на ЕС”
    По време на семинара бяха проведени упражнения на тема “Уязвими групи”, “Комуникация с медиите по повод европеската година за борба с бедността и социалната изолация” и “Създаване на интерактивни и динамични дейности за включване на младите хора” и др.

----------------------------------------
 Информационна кампания по повод  Международния ден на толерантността – 16 ноември 

    На 03.11.2010 г. от 11:00 часа в районните на читалище “Братство 1869” -централната градска част, читалище “Пробуда 1961” – кв. Колуша  и ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се проведе Информационна кампания за разпространение на афиши, рекламни фланелки, информационни листовки и материали, свързани с Международния ден на толерантността – 16 ноември. В кампанията се включиха над 30 младежи - доброволци от сдружение “Младежки общински съвет”, читалище “Братство 1869”, читалище “Пробуда 1961”, сдружение “Младежки нрави в Кюстендил”, Европейски ученически клуб при ПМГ и др. По време на кампанията бе акцентирано върху огромното внимание, което отделя Европейския съюз и неговите институции, върху толерантността, равноправието и разбирателството. 

----------------------------------------
 Пресконференция 

    На 08.11.2010 г. от 11:00 часа в конферентната зала на читалище “Братство 1869”- гр. Кюстендил се проведе пресконференция за обявяване на резултатите от проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”. Проектът се реализира от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961” и бе с продължителност 5 месеца. Финансиран е от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D.
    Реализираните дейности и постигнатите резултати бяха представени от ръководителя на проекта Людмила Христова, Елина Костадинова, Иван Андинов и Светлин Кирилов.
На пресконференцията присъстваха представители на различни местни и регионални телевизии, радия и вестници.

 

Намерете ни във

Фотогалерия

Конкурс "Биньо Иванов"

Молитва

Коленича пред тебе, Любов.
Благословена,
не позволявай тялото ми да посърне
в сянката на фалшиви добродетели!
Превърни всеки танц на страстта
в жертвоприношение!
И когато ме притиснеш
към тялото на мъжа,
нека всички звезди се отронят
от Млечния път
и полетят към гладната ми утроба
като семе за посев.
Нека всеки звук на Вселената
прониже гръдта ми и стане в мен
на мед и мляко!
Прекърши ръцете, които в нощта
се протягат
не към дъхави женски тела,
а към стоманени огнестрели!
Парализирай всички умове, които бдят
да открият
най-страшния наркотик
за моите деца!
Дари ме с обикновен човешки живот
и хубава смърт – като раждане!

Благословена,
дай ми чудотворната сила
да обладая всеки мъж, когото
съм обичала,
освен един,
да довърша всичко, което съм започнала,
освен едно,
да кажа всяка дума, която съм искала,
освен една,
за да си ида с усмивка от света!
Амин!

Румяна Захариева, гр. София
Втора награда