Начало Новини Стартира проект „Фестивал на съвременното изкуство „Нашето наследство - миналото среща бъдещето“

Актуално

Читалище „Братство 1869” обяви регламента за Двадесет и четвъртото издание на Международния конкурс за класическа китара, който ще се проведе от 8 до 11 април 2020 г. в гр. Кюстендил.
Конкурсът се организира ежегодно и е под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие до 31 март 2020 г.

ПОДРОБНОСТИ

Стартира проект „Фестивал на съвременното изкуство „Нашето наследство - миналото среща бъдещето“
Сряда, 18 Септември 2019 15:39

На 10.09.2019 г. стартира проект „Фестивал на съвременното изкуство „Нашето наследство - миналото среща бъдещето“.
Проектът е разработен по Покана за подаване на проектни предложения „Събития за популяризиране на съвременното европейско изкуство  и културно наследство в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз”.
Водеща организация: НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил
Партньори: НЧ „Пробуда 1961” и Радио „Ритъм +” – медиен партньор
Период на изпълнение: 10.09.2019 - 14.10.2019
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

 

Целта на проекта е представянето и популяризирането на форми на съвременно европейско изкуство и на културното наследство в тяхното многообразие, които допринасят за утвърждаване на българското изкуство и културно наследство като част от европейската и световна култура, и за засилване на чувството за европейска принадлежност и европейска идентичност на гражданите на ЕС.

 

Специфични и конкретни цели на проекта:
- да се създадат предпоставки за представяне на българското изкуство и културно наследство като част от европейската и световна култура;
- реализиране на прояви в Кюстендилският регион в обекти със статут на недвижими културни ценности като средство за развитието на туристическия потенциал на Кюстендил и региона;
- утвърждаване стойността на културното наследство на Европа като общ ресурс и засилване на чувството за европейска принадлежност и европейска идентичност на гражданите на ЕС.
Целеви групи: Представители на културни институти – читалища, училища, музеи, библиотеки, творчески групи и изпълнители, клубове по спортни танци, театрални групи, самодейци, младежи, хора в неравностойно положение, местната власт, широката общественост на област Кюстендил, медии.
Основни дейности:
Подготовка и провеждане на Фестивал на съвременните изкуства „Нашето наследство - миналото среща бъдещето“
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
- създадени условия за представяне и популяризирането на изкуството и културното наследство на региона като част от националната и европейската и световна култура;
- осигурена възможност за привличането и включването на граждани от различни социални групи, което спомага за тяхната интеграция;
- създадени нови партньорства – между представителите на културните институции, неправителствени организации, медиите, гражданите, творци;

 

 

Намерете ни във

Фотогалерия

Конкурс "Биньо Иванов"

Памет

За всичко идва ред да плащаш ти,
защото всичко после се завръща:
тъй любовта, отблъсната преди,
след време ще потърсиш, ала късно.

И болката, узряла в нечий вик,   
край който равнодушно си отминал,
в един неподозиран още миг
в сърцето ти ще трепне след години.

Добрата дума, дето си спестил,
ще тегне в гърлото ти като камък.
Трева прегазена зад теб лежи.
Тя също има безпощадна памет.

Людмил Симеонов, гр. София
Специална награда