Начало

Актуално


Дванадесети международен фолклорен конкурс “Пауталия” - 2018 ще се проведе от 29 юни – 1 юли 2018 г. в град Кюстендил.

Регламент и заявка за участие 2018 - pdf.

Регламент и заявка за участие 2018 - doc.

Цели

ПРОЕКТ
„Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт”

 

Цел на проекта:
Проектът ще засили комуникацията и ще създаде нови канали за взаимодействие между НПО и гражданите в област Кюстендил и местните власти.

Предвиждат се следните стъпки:

  • оценка и съпоставка на съществуващите практики за гражданско участие в национален и международен план;
  • изграждане на мрежа от НПО, чиито експертен потенциал ще бъде доразвит и профилиран;
  • съзряването на мрежата ще доведе до създаването на Граждански център, който ще има ролята на медиатор в комуникацията с местните власти, като акумулира и моделира предложения и сигнали от НПО и граждани, за да бъдат отразени при взимането на решения и определянето на политики от местните власти. Ще бъде мост за обратна комуникация по инициатива на местните власти.

Специфична цел:

  • Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво

Целева група:

  • Вземащите решения
  • Служители в публичната администрация
  • НПО
 

Намерете ни във